محمد علی حبیب نژاد در گفت و گو با خبرنگار واسنا در مورد اسامی منتخحبین نوجوانان دختر وپسر استان برای شرکت در مسابقات بابلسر گفت:بعد از برگزاری مسابقات استانی و اردوی انتخابی نفرات برتر ازوان مختلف انتخاب و برای مسابقات بابلسر اعزام خواهند شد.

رئیس هیئت تکواندو استان آذربایجان غربی ادامه داد:تیم نوجوانان پسر استان آذربایجان غربی سرمربی علی حاجی پور و سرپرستی مهدی قربانی ومربیان عباس برقی وفرشید رحیم زاده حضور خواهد داشت.

وی افزود:در وزن اول: سینا علیخانی،وزن دوم: مبین حسن زاد،وزن سوم: سبحان همتی،وزن چهارم: امین حسن زاده،وزن پنجم: هادی رسولی،وزن ششم: محراب عباسی،وزن هفتم: پوریا بشیری،وزن هشتم: علی شکرپور،وزن نهم: حمیدرضاجعفرزاده،وزن دهم: امیرمحمدعبدیل زاده نمایندگان تکواندو استان در مسابقات کشوری خواهند بود.

حبیب نژاد در مورد تیم دختران ونفرات اعزام این تیم گفت:سرپرستی این تیم نیز خانم ضیائی و به سرمربی گری استاد فجیع خواهند بود و مربیان استاد قاسمی و بلقدر خواهند بود.

وی تاکید کرد:وزن اول: مبینا ملایی،وزن دوم: حدیث قرینی،وزن سوم: پریا خیرخواه،وزن چهارم: آرینا نعیمی،وزن پنجم: کوثر یوسف نژاد،وزن ششم: ریتا گوزلی،وزن هفتم: فاطمه کریمی،وزن هشتم: آیتک داوودی،وزن نهم: نارین علیزاده،وزن دهم: محدثه صفری نفرات اعزامی استان خواهند بود.