واسنا:هفته پنجم مرحله اول لیگ دسته سوم کشور زمان ومکان بازی برای نمایندگان استان اذربایجان غربی از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شد.

⚽️ شاهین کوثر اردبیل – کشاورز بوکان
🕓زمان برگزاری : چهارشنبه ۱۰ مهرماه ساعت ۱۵
🏟مکان برگزاری : ورزشگاه اردبیل

⚽️ مکریان مهاباد – فرهنگ ایثار آستارا
🕓زمان برگزاری : چهارشنبه ۱۰ مهرماه ساعت ۱۵
🏟مکان برگزاری : ورزشگاه آزادی مهاباد

⚽️ سولدوز نقده – فرهنگ البرز
🕓زمان برگزاری : چهارشنبه ۱۰ مهرماه ساعت ۱۵
🏟مکان برگزاری : ورزشگاه تختی نقده

⚽️ کاویان نقده – نخبگان مهر اردبیل
🕓زمان برگزاری : پنجشنبه ۱۱ مهرماه ساعت ۱۵
🏟مکان برگزاری : ورزشگه تختی نقده