به گزارش خبرگزاری واسنا،نخبه: به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می‌شود که اثر گذاری وی در تولید علم، وارتقاء جایگاه ورزش کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری و جسمی وی در راستای کسب مقام ومنزلت قهرمانی وپهلوانی موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه ورزش کشور گردد. احراز نخبگی افراد براساس آیین نامه پیشنهادی هیئت امناء و تصویب شورای عالی مجمع خواهد بود.

“ساینا تیموری”یکی از ورزشکاران تیرانداز موفق ارومیه ای است که توانسته افتخارات متعددی را برای این استان کسب کند و نقش موثری را در ارتقاء جایگاه ورزش استان در کشور داشته باشد.

کسب عنوان سوم قهرمانی کشور،دوم تیمی قهرمانی کشور،دوم انفرادی مسابقات نخبگان کشوری و اول تیمی مسابقات نخبگان کشوری بخشی افتخارات این تیرانداز موفق ارومیه ای است.

به نظر شما نخبه ورزشی کیست؟ تعریف شما از این اشخاص چیست؟

ساینا تیموری : به نظر من نخبه ورزشی کسی است که طبق برنامه مشخص برای رسیدن به هدف تلاش می کند.شکست ناپذیر و خستگی ناپذیر بوده و زندگی ورزشی هدفمندی را داراست.

چه راه هایی برای رسیدن به درجه نخبه در عرصه ورزش وجود دارد؟

ساینا تیموری :  تقویت قوای جسمانی ،روحی،روانی،هدف قرار دادن هدف و داشتن خصوصیات شکست ناپذیری ،حضور متداوم و پر انرژی در تمام جلسات تمرینی طبق برنامه مشخص،داشتن یک مربی کاردان ، حرفه ای بودن،داشتن اراده ی قوی و مثبت بودن.

باتوجه به تعریف اندیشمندان از نخبه که اینان را اقلیتی سازمان یافته و عاری از تضاد و تنوع درون سازمانی می دانند، آیا می توان گفت در جامعه ما نخبگان ورزشی وجود دارند؟

ساینا تیموری : بله می توان گفت کشور ما،نخبگان ورزشی با ارزشی دارد که هنوز شناسایی نشده اند.برای این اهم نیاز به مسئولیتی با وجدان کاری داریم.

مهم ترین خصوصیت و قابلیت هایی که یک فرد نخبه ورزشی دارد، چه می تواند باشد؟

ساینا تیموری :  داشتن اخلاق ورزش کارانه ،دوری از هر نوع حاشیه و پرهیز از حاشیه سازی برای دیگران ،تقویت اعتماد به نفس،تلاش روز افزون،مثبت اندیشیدن ،داشتن ذهن آرام و دور از تنش ،تصویر سازی و فکر کردن به اینکه همیشه سکوی اول از آن ماست.

خصوصیات ساختار سازمانی که منبع ظرفیت نخبگان ورزشی است چه می تواند باشد؟

 ساینا تیموری : در زمینه خصوصیات ساختار سازمانی نظری ندارم.

مهم ترین نقش و کارکرد نخبگان ورزشی در کشور ما چیست؟

ساینا تیموری : کسب افتخارات برون مرزی و جهانی شدن ،الگو شدن برای ورزشکاران مبتدی و امیدوار بودن به اینکه در آینده مربیان نخبه در کشورمان خدمت خواهند کرد.

از مهم ترین خصوصیات زمینه ای)خصوصیات محیط ورزش و خصوصیات شخصی( که یک شخص را به نخبه ورزشی تبدیل می کند، چه می تواند باشد؟

ساینا تیموری : احساس امنیت روحی ،شخصی از مهمترین خصوصیات زمینه ای در محیط ورزشی می تواند باشد به این نحو که مربی شناخت کامل از ورزشکار را باید داشته باشد و او را از هر نوع حاشیه و حسادت مصون دارد.

از نظر شخصی هم ورزشکار نباشید با هر شکستی میدان را ترک کند بلکه باید با اراده ی قوی تر از قبل خود را نشان داده و ثابت کند.

به نظر شما مهم ترین مشکلات و مسائل عرصه ورزش در کشور ما چیست و نخبگان ورزشی چه سهمی در رفع این مشکلات و مسائل دارند؟

ساینا تیموری : مهمترین مشکل، نداشتن وجدان تعدادی از مسئولین و حق کشی و تقویت حسادت بین ورزشکاران است.

عدم حمایت مسئولین از مربیان خوب و ورزشکاران با استعداد و با ارزش نیز از دیگر مشکلات است.

شما به عنوان یک نخبه ورزشی چه مطالبه هایی از مسئولین و مردم دارید؟

ساینا تیموری : دفاع از حق ورزشکار و کمک به صعود ایشان نه به رکود.

بطور کلی مهم ترین چالش و مسائل پیش روی شما در عرصه فعالیت تان چه می باشد و چهراهکارهایی در جهت رفع این چالش ها پیشنهاد می کنید؟

ساینا تیموری : باور کردن ورزشکار ،باور توانایی او،تشکیل جلسات مشاوره بین مسئولین ،اولیا و ورزشکاران