به گزارش خبرگزاری واسنا،بمناسبت فرا رسیدن هفته وحدت دو مسابقه همزمان ژیمناستیک فورلایف در دو شهر ارومیه وخوی دربخش دختران و پسران برگزار شد.

خانه ژیمناستیک ارومیه باحضور ۲۱۲ نفر ورزشکار دختر و  ۱۸نفر مربی از شهرهای ارومیه با سه تیم خانه ژیمناستیک ارومیه،دوزله قزلار،ماه و خورشید،سلماس،خوی،شوط،نقده،اشنویه،میاندوآب و ماکواین مسابقات شرکت داشتند.

در شهرستان خوی نیز شهر میزبان با حضور ۱۵ تیم با ۱۶۲ نفر ورزشکار و۱۵مربی از ازشهرهای ارومیه،خوی،سردشت ماکو،اشنویه،شوط،میاندوآب ونقده با برگزار شد.

نتایج مسابقات دختران تیمهای دوزله قزلارارومیه،خانه ژیمناستیک ارومیه،تیم الف نقده مقام اول مشترک و تیمهای سلماس،شوط،نقده ب،ماه وخورشید ارومیه،پوریای ولی خوی،اشنویه مقام دوم تیمهای ماکو،مهاباد،نکو ژیم میاندواب مقام سوم را کسب نمودند.