به گزارش خبرگزاری واسنا استان آذربایجان غربی،مسابقات دانشجویان پسر شمالغرب علوم پزشکی کشور در تبریز با معرفی تیم ونفرات برتر خاتمه پذیرفت.

دانشجویان علوم پزشکی استان اذربایجان غریب در این مسابقات در رشته های دارت،فوتبال رو میزی و طناب کشی صاحب عنواین برتر این مسابقات شدند و به مرحله نهائی مسابقات کشوری راه یافتند.

تیم طناب کشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مسابقات چهارمین المپیاد ورزش های دانشجویان شمال‌غرب کشور به میزبانی تبریز توانست مقام نائب قهرمانی را کسب کند.

همچنین تیم فوتبال روی میز دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مسابقات چهارمین المپیاد ورزش های دانشجویان شمال‌غرب کشور به میزبانی تبریز توانست مقام نائب قهرمانی را کسب کند.

همچنین تیم دارت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مسابقات چهارمین المپیاد ورزش های دانشجویان شمال‌غرب کشور به میزبانی تبریز توانست مقام قهرمانی را کسب کند.