به گزارش واسنا، در چند روز گذشته جمعی از هواداران واقعی فوتبال مهاباد در واکنش بە پیام های منتشر شدە مبنی بر حضور در دیدار روز پنجشنبە بین تیم های موکریان مهاباد و سرخپوشان تبریز از سری رقابت های لیگ دسته سوم ایران, برائت خود را از جمع قلیلی که تصمیم به انجام هنجار شکنی و رفتار به دور از شان و منزلت نام مهاباد گرفته اند اعلام نموده اند.

در بیشتر پیام های پر تعدادی که از جانب هواداران واقعی و عاشق نام مهاباد به دست ما رسیده عنوان شده است که باید همچون همیشه با غیرت و جوانمردی و در زمین فوتبال برتریمان را اثبات کنیم.

لذا از عموم هواداران فوتبال مهاباد درخواست می شود در این دیدار با تشویق یک جانبە تیم “موکریان” به آرامش سکوها کمک کرده و تک تک ایشان همیار عوامل برگزاری در ایجاد فضای قابل احترام و درخور شان فرهنگ و تاریخ پر آوازه مهاباد باشند.

تنها شعار ما در دیدار فردا: بژی مەهاباد, بژی موکریان