به گزارش واسنا،بعد از شکست سنگین مکریان مهاباد در برابر عقاب تهران در ورزشگاه ازادی مهاباد ،بعد از پایان بازی کادر این تیم از سمت خود کناره گیری کرده اند .
اما حال شنیدها حاکی از این است که چند بازیکن و کادراین تیم قرار داد خود را فسخ کرده اند و حاضر به ادامه کار نیستند.چوگانی سرپرست تیم مکریان در گفتگو با خبرنگار فوتبال غرب کشور اذعان کرد؛ بزودی در مورد یکی از اعضای هیت مدیره این تیم افشا گری خواهم کرد افرادی بودند که این تیم را به نابودی کشاندند