به گزارش خبرگزاری واسنا،کمیته انضباطی روز دوشنبه ۲۰ آبان تشکیل جلسه داد و پس از بررسی گزارش ناظران و دفاع حاضران، آرای زیر صادر شد:

علی فرخی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون در پایان افزود: در خصوص یک پرونده دیگر و اختلاف میان تیم شهردای ارومیه و جاوید محسنی‌نیا که از سال ۹۵ تا ۹۷ این تیم را به عنوان مربی همراهی نموده و بخشی از مبلغ قرارداد سه ساله خود را دریافت نکرده است، کمیته انضباطی با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل تیم شهرداری ارومیه و تعیین مهلت ده روزه، خواستار پرداخت بدهی به مربی مذکور شد.
چنانچه تا پایان مهلت تعیین شده، اقدامی از سوی باشگاه شهرداری ارومیه صورت نگیرد، تصمیم مقتضی از سوی کمیته انضباطی اتخاذ خواهد شد.