به گزارش خبرگزاری واسنا،استان قزوین، شهرستان الوند طی روزهای ۲۱ و ۲۲ آذرماه سال جاری میزبان رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی نونهالان، جام روز جهانی کودک خواهد بود.

نماینده شایسته وباغیرت کشتی استان و منطقه آزاد ماکو  مهدی مصطفی زادگان در این رقابت ها حضور دارد.