به گزارش خبرگزاری واسنا از ارومیه،برگزاری اولین دوره مسابقات مینی تنیس پسران زیر ۱۰ سال ارومیه در سالن خانه تنیس باکری ارومیه برگزار شد. در این مسابقات که با شرکت ۲۰نفر انجام شد.

در پایان مسابقات ایلمان فتح اله پور با برتری مقابل تمامی حریفان و بدون حتی یک ستا واگذار شده توانست مقام اول این مسابقات را بدست آورد،طاها محمد زاده نیز با شکست در دیدار پایانی شانس قهرمانی اولین دوره این مسابقات را از دست داد،رادین حنیفی و کارن فرحپور بطور مشترک در جایگاه سوم این مسابقات ایستادند.

در رده نوجوانان نیز معین رضا زاد نوجوان آینده دار و شایسته تنیس ارومیه مقام قهرمانی هشتمین دوره مسابقات آدینه شهید باکری ارومیه را کسب کرد.