به گزارش خبرگزاری ورزش استان آذربایجان غربی، علی امان‌زاده رئیس هیات جانبازان و معلولان آذربایجان‌غربی با اشاره به معاینه پزشکی« سیامند رحمان» قهرمان جهان و پارالمپیک با حضور معاون پشتیبانی پارالمپیک با توجه به نزدیکی به بازی‌های ۲۰۲۰ اظهار کرد: معمولا قهرمانانی که در مسابقات ۲۰۲۰ توکیو حضور خواهند داشت مورد آزمایش پزشکی ورزشی قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: این معاینه در بیمارستان سیدالشهدا (ع) ارومیه انجام و چکاپ کامل بدنی شامل قلب و کلیه انجام شد و خوشبختانه سیامند رحمان در سلامتی کامل به سر برده و تمرینات خود را نیز ادامه می‌دهد تا در مسابقات ۲۰۲۰ توکیو حضور یافته و طبق قولی که داده است، رکورد خود را بشکند.

رئیس هیات جانبازان و معلولان آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه این مسابقات در شهریور سال آینده برگزار می‌شود گفت: معمولا تا زمان رقابت‌ها، چند آزمایش و تست پزشکی ورزشی دیگر از قهرمانان انجام شده تا میزان سلامتی آنها بررسی شود.

با حضور دکتر چابکی مسئول پزشکی و حسن زاده معاون پشتیبانی پارالمپیک و پورایراندوست معاون ورزش اداره کل و رئیس هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان تست ها و آزمایشهای پزشکی ورزشی سیامند رحمان انجام گرفت.