به گزارش خبرگزاری واسنا،کیومرث پورایراندوست سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی در حکمی سجاد خوبدل مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان را بعنوان ” مشاور مدیرکل، عضو شورای مدیران و سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی منصوب کرد.

همچنین وزیر ورزش و جوانان در حکمی سعید امیرزاده خیابانی را به عنوان ” بازرس ویژه ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی منصوب کرد.