به گزارش خبرگزاری واسنا از ارومیه،راهیابى پنج تیم به مرحله نهایى مسابقات امید هاى استان به ترتیب زیر میباشد.

فیفا پیرانشهر،هیئت فوتبال مهاباد،آسایش میاندواب،نود ارومیه،اروم اسپور ارومیه تیم های مرحله نهائی این مسابقات در ارومیه یا مهاباد تشکیل خواهند داد.