به گزارش خبرگزاری واسنا از شوط، مسابقات فوتسال جام فجر روستایی شهرستان شوط به شرکت شش تیم در سان تختی این شهرستان با برگزاری روز دوم این مسابقات پایان یافت.

در روز اول این مسابقات نتایج زیر بدست آمد:

دهیاری خلج عجم ۲ ۱ دهیاری خلج کرد
دهیاری قره ایاق ۲ ۰دهیاری شریف آباد
جوانان کش آرخی ۵ ۰ یاران یولاگلدی

در روز دوم این مسابقات نیز نتایج زیرد بدست آمد:

👈شهدای یولاگلدی ۰ ۲دهیاری طوره
👈شهدای مرگن ۰ ۱ دهیاری عظیم کندی
👈فرهیختگان صوفی ۲ ۱ قره زمین