به گزارش خبرگزاری واسنا از بوکان،مسابقات والیبال متوسطه یک مداس شهرستان بوکان با قهرمانی آموزشگاه فرهنگیان به پایان رسید.

این مسابقات با شرکت ۱۰ تیم از روز یکشنبه ۲۴ آذرماه لغایت یکشنبه اول دی‌ماه در سالن سوم‌خرداد برگزار گردید که تیم فرهنگیان مقام اول و تیم‌های شهید بروجردی و انقلاب مقام‌های دوم و سوم این مسابقات را بدست آوردند