به گزارش خبرگزاری واسنا،در روز آخر مسابقات موی تای قهرمانی آسیا که در شهر ابوظبی برگزار شد نماینده ایران از استان آذربایجان غربی موفق شد به مدال طلای این رشته در این مسابقات دست یابد.

محمدبرقی موی تای کار آذربایجان‌غربی در وزن۶۰_جوانان مسابقات آسیایی ابوظبی ۲۰۱۹ موی تای مدال طلا را به گردن آویخت،همچنین ستار قادرزاده موی تای کار هیات انجمن‌های ورزشی آذربایجان‌غربی عضو تیم ملی در وزن ۶۳. ۵_کیلوگرم جوانان مدال طلای مسابقات آسیایی ابوظبی ۲۰۱۹ موی تای را بدست آورد.