به گزارش خبرگزاری واسنا، محمد برزگر اپه ایست نوجوان و با آتیه استان به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور به اردوی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران دعوت شد.

این دوره از روزهای ۶دی ماه تا۱۰ در تهران برگزار خواهد شد.