به گزارش خبرگزاری واسنا،محمد حقی از روستاهای شهر چهاربرج در قالب تیم منتخب ناشنوایان کشتی استان آذربایجانشرقی در مسابقات انتخابی تیم ملی در وزن هفتاد کیلوگرم توانست مقام اول را کسب نماید و همچنین از سوی فدراسیون کشتی به ارودی تیم ملی ناشنوایان دعوت شد.

ضمن تبریک به این کشتی گیر عزیز و خانواده محترم آروزی موفقیت و سربلندیش را از خداوند منان خواستاریم.