به گزارش خبرگزاری واسنا،مسابقات والیبال دانشگاه های شهرستان پیرانشهر با شرکت سه تیم در سالن دانشگاه آزاد این شهرستان برگزار شد و  با قهرمانی تیم تربیت بدنی دانشگاه  آزاد پیرانشهر به پایان رسید.