به گزارش خبرگزاری واسنا؛مریم قلی پور داور بانوی شایسته استان صبح روز جمعه و از ساعت ۱۰ از چهارچوب هفته هشتم رقابت های فوتبال بانوان و در ورزشگاه حافظیه شیراز بازی تیم های زاگرس میزبان و شهرداری بم مدعی را قضاوت خواهد کرد ضمن اینکه خانم ها مافی نژاد،دهقان، و الهه سامانیان که به ترتیب از خراسان رضوی،بوشهر و شیراز هستند.
قلی پور را در این امر یاری خواهند کرد.