به گزارش خبرنگار واسنا از پیرانشهر،قرعه کشی مسابقات گل کوچیک شهرستان پیرانشهر به مناسبت فررسیدن روز ۹دی با شرکت ۴۰تیم قرعه کشی شد.

گروه بندی این مسابقات در گروه های هشت گانه به شکل زیر میباشد.

گروه اول

۱-بورس عسل کردستان
۲-حمل ونقل کردستان
۳-موتور سازی بیکوس
۴-بسطام بگ

گروه دوم

۱-هیدرولیک امیر
۲-کوپر
۳-شیشه بری باران
۴-گزگسک

گروه سوم

۱-آبمیوه انارک
۲-موسسه حقوقی مکریان
۳-خیاطی جلال کریمی
۴-زریان

گروه چهارم

۱-میلان
۲-کومار تجارت
۳-کاشی سلیمان
۴-آهن فروشی زاگرس

گروه پنجم

۱-فروشگاه لاجان
۲-کیان موبایل
۳-البرز
۴-طلای ماد

گروه ششم

۱-مجید ابوبکری
۲-تاسیسات حمزه زاده
۳-شورای چیانه
۴-پلاسکو مظهر

گروه هفتم

۱-بیکوس
۲-آب شده کوروش
۳-دانیال گاز
۴-ابزار آلات محمد نژاد

گروه هشتم

۱-درابه سازی سوران
۲-میزان فرمان قربانی
۳-بازار آنلاین
۴-نمایشگاه سرداران