به گزارش خبرگزاری واسنا از ارومیه،قاسم همتی پیشگسوت ورزش استان بعنوان سرپرست والیبال نوجوانان شهرداری ارومیه منصوب شد.