به گزارش خبرگزاری واسنا،بهروز خالقی بعنوان مسؤل کمیته جورابین بخش تخت سلیمان و سید قاسم سیدی بعنوان مسؤل کمیته جورابین بخش مرکزی هیأت ورزش روستایی و بومی محلی تکاب انتخاب شدند.
ذکریا امانی( رئیس هیأت ورزش روستایی و بومی محلی تکاب ) ضمن ابلاغ مسؤلین این کمیته ها از برگزاری مسابقات بزرگ جورابین در تکاب خبر داد.
این مسابقات به همت هیأت ورزش روستایی و بومی محلی تکاب با شرکت ۵۰ تیم از تکاب و شهرستانهای جنوب استان در هفته آتی برگزار خواهد شد.