به گزارش واسنا، فدراسیون تیراندازی کشور از فاطمه عبدالهی تیرانداز آذربایجان غربی به اردوی آماده سازی تیم ملی تفنگ بادی دعوت کرد.

اردوی آماده سازی تیم ملی تفنگ بادی از ۲۵ مهر تا ۶ آبان ماه در شهر دوحه قطر آغاز خواهد شد که تیرانداز استان آذربایجان غربی نیز در این اردو حضور دارد