به گزارش واسنا آذربایجان غربی،عباس اکبری یکی از دروازبانان سابق و خوش اخلاق ارومیه در سانحه تصادف در اتوبان زنجان درگذشت.