یه گزارش خبرگزاری واسنا از ارومیه،در این مراسم که در محل آکادمی تیراندازی استان برگزار شد حبیب الله قربانی رئیس هیئت تیراندازی استان آذربایجان غربی گفت: تیراندازی استان در سطح بالایی قرار دارد و در حال حاضر از استان های برتر در این رشته میباشد

قربانی افزود: فضای صمیمی و دوستانه ای در بین تیراندازان ایجاد شده است که این امر باعث پیشرفت تیراندازان و سطح تیراندازی استان شده است

رئیس هیئت تیراندازی استان با اشاره به درخشش تیراندازان استان در المپیاد نخبگان کشور گفت: در حال حاضر فاطمه عبدالهی از تیراندازان استان که در مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر به اردوی تیم ملی تفنگ بادی دعوت شده بود توانسته است در مسابقات آسیایی قطر جایگاه دهم را از آن خود کند که این یک موفقیت برای تیراندازی استان به حساب میآید