به گزارش خبرگزاری واسنا،با پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی طی حکمی از سوی دکتر اورسجی، طهماسب حاج حسینلو به عنوان سرپرست هیات کبدی استان آذربایجان غربی منصوب شد.

در قسمتی از رئیس فدراسیون کبدی به طالبی آمده است: احتراما نظر به پیشنهاد اداره کل محترم ورزش و جوانان، جنابعالی به سمت سرپرست هیات کبدی منصوب می شوید، امید است با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان و پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران در توسعه و گسترش ورزش کبدی موفق و موید باشید.

افزودنی است زمان ثبت نام کاندیدا هیئت کبدی استان آذربایجان غربی به پایان رسیده است،واداره کل ورزش وجوانان طبق ایام گذشته در روند تخلفات قانونی انتخابات هیئت های ورزشی ثبت نام مجدد کاندیدا دستور کار قرار داده است بدون دلیل مشخص که هنوز اعلام نشده است،

طهماسب حاجی حسینلو بعد از عیسی زینالی رئیس سابق هیئت کبدی استان آذربایجان غربی که به علت بازنشستگی نمی تواند در ایندوره از انتخابات ثبت نام کند مدتی خدیجه عبدالرحیمی سرپرست و داود نصیرخواه دبیر هیئت کبدی استان را در اختیار داشت.