به گزارش واسنا:الهه قهرمانی بانوی شمشیرباز آذربایجان‌غربی در اسلحه فلوره مسابقات بین‌المللی شمشیربازی جایزه بزرگ اصفهان جام زنده یاد روزبه سرهنگ پور به مدال طلا رسید.
هانیه خوشخواهی و شیدا حسینی دیگر شمشیربازان استان مدال نقره و عنوان هفتم را کسب کردند.