به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان میاندوآب، مسعود خاکی دوچرخه سوار شایسته و خوش آتیه شهرستان به همراه مرتضی فرنیا مربی زحمتکش ایشان در سال جدید اولین تمرینات خود را در جاده میاندوآب به مهاباد را برای آمادگی هرچه بهتر در مسابقات قهرمانی آسیا آغاز کرده است، شایان ذکر است خاکی ملی پوش امید دوچرخه سواری از میاندوآب خود را برای رقابت های قهرمانی آسیا در کشور قزاقستان آماده می کند.