به گزارش خبرنگار واسنا آذربایجان غربی،صعود سرداری های بوکان به عنوان سرگروه و پیرانشهری ها به عنوان تیم دوم به مرحله نهایی مسابقات در روز پایانی مسابقات نتایج زیر بدست آمد:

سردار بوکا۳
کیله شین اشنویه۰
(باخت فنی)

فروشگاه فیفا پیرانشهر۲
شاهو مهاباد۰

✅جدول رده بندی و نهایی این مسابقات:

۱-سردار بوکان ۷🔺
۲-فروشگاه فیفا پیرانشهر ۶🔺
۳-شاهو مهاباد ۴
۴-کیله شین اشنویه

از حواشی بازی امروز هم درگیری و ضرب وشتم بازیکنان جوان و کادر دو تیم شاهو مهاباد و فروشگاه فیفای پیرانشهر امروز بعد از پایان مسابقات جوانان جنوب استان آذربایجان غربی بود.

مرحله نهایی این مسابقات با حضور تیمهای جوانان سردار بوکان ، نود ارومیه ، جوانان پیرانشهر و پاسارگاد ارومیه برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است دور نهایی مسابقات به صورت لیگ برگزار خواهد شد