به گزارش خبرگزاری واسنا، سیدرسول حسینی دروازه‌بان با تجربه تیم نود اورمیه با کسب ۴۲ درصد از آرا به عنوان بهترین دروازه بان لیگ یک در پایان نیم فصل اول؛ از نگاه مخاطبین “لیگ یک نیوز” انتخاب شد.