به گزارش خبرگزاری واسنا،سه داور از استان آذربایجان غربی موفق به درجه ملی داوری فوتبال شدند،اسامی قبول شدگان کلاس ملی
استاد مسعود مرادی شهر مقدس قم به بشرح ذیل اعلام می گردد:

۱-علیرضا محتشمی فر . خراسان رضوی
۲-محمد راستی .قم
۳- میثم فانی زاده -یزد
۴-مهدی مرادی . قم
۵-جواد نصرالهی. قم
۵-میثم فرجی . آ . غربی
۶-محرم تقی زاده. آ . غربی
۷-مسعود مرادزاده . فارس
۸-امیرحسین صادقی. قم
۹-ابوالفضل آقابابایی. اصفهان
۱۰-امیرمحمد فتحی نژاد. گیلان
۱۱-محمد رجبی . قم
۱۲-مرادبالوایه . آ. غربی
۱۳-رضا اسکندری . قم