به گزارش خبرگزاری واسنا استان آذربایجان غریب،تیم‌موی تای منطقه آزاد ماکو در سکوی سوم تیمی مسابقات کیک بوکسینگ(استایل تای بوکس) کشوری ایستاد.
تیم موی تای منطقه آزاد ماکو در مسابقات کیک بوکسینگ بودو(استایل تای بوکس) توانست با کسب چهار کمربندطلایی و چهار مدال برنز در سکوی سوم‌تیمی در بین ۳۰۰ورزشکار از استان های آ.غربی ، آ.شرقی،زنجان،اردبیل و کردستان شود:
مهران عبداله نژاد ۵۵ کیلو بزرگسالان
ابوالفضل منصوری ۴۱ کیلو نونهالان
امیرمحمدپورجعفر ۳۵ کیلو نونهالان
فاتح حسن اقدم ۳۲ کیلو نونهالان
طوفان محرم زاده ۵۵ کیلو جوانان
محمدجوادطالونی ۳۸ کیلو نوجوانان
مانی جمالی ۴۶ کیلو نوجوانان
ابوالفضل حسنخانی ۶۶ کیلو نوجوانان
برای نفرات اول این مسابقات برای تمامی اوزان جایزه کمربند طلایی اهدا کردند.
سلماس
ارومیه
ماکو