به گزارش خبرگزاری واسنا آذربایجان غربی،سید ریاس الدین برزنجی در مورد دیدار با رییس فدراسیون گلف گفت: امروز در دیدار با حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف در مورد ساخت زمین استاندارد این رشته در استان آذربایجان غربی و بحث حمایت مالی فدراسیون بحث و تبادل نظر شد.

وی بیان کرد: همچنین بر اساس هماهنگی های این دیدار، قرار است رییس فدراسیون اواخر مهرماه برای بررسی شرایط و امکانات استان و دیدار با استاندار آذربایجان غربی و مدیرکل ورزش و جوانان استان به ارومیه سفر کند.

رییس هیات گلف آذربایجان غربی گفت: تیم گلف استان نیز برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور آقایان، هفته آینده به تهران سفر خواهدکرد تا در این مسابقات شرکت کند.