به گزارش خبرگزاری واسنا از بوکان،مسابقات شطرنج انتخابی مدارس متوسطه دو دختران شهرستان بوکان امروز شنبه ۹ آذر در خانه اختصاصی شطرنج واقع در استادیوم وحدت برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

روژینا حسینی قهرمان شایسته مسابقات بدون شکست از دبیرستان اندیشه
یاسمن سلیمی با کسب ۴ امتیاز مقام دوم از دبیرستان سیمین
دیمن سالومه ، پریسا قادری و آذر مام صالحی مقام سوم مشترک هر سه از دبیرستان الزهرا