به گزارش خبرگزاری واسنا از خوی،در راستای گسترش فعالیتهای مرتبط با توسعه ورزش همگانی خصوصا ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، هیئت شهرستان خوی فعالیت خود را آغاز نمود.
شهرستان خوی به عنوان دومین شهر پر جمعیت استان، متاسفانه با آمار بالای مبتلایان به بیماریهای خاص مواجه میباشد که راه اندازی هییت این شهرستان در راستای سیاستهای هیئت استان، با هدف ارتقای سطح سلامت و جذب مبتلایان به این بیماری ها به ورزش و آموزش و غربالگری سلامت ایشان می‌باشد.
بنا به پیشنهاد ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان خوی و تایید هیئت استان، خانم مونا مرادی، به ریاست هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای شهرستان خوی منصوب گردید.
شهرستان خوی، ششمین شهر استان میباشد که ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا در آنها فعال گردیده است.