به گزارش واسنا،مسابقات شطرنج مدارس مقطع دوره دوم ابتدایی پسران شهرستان مهاباد مورخه در خانه شطرنج این شهرستان که به مدت دو روز برگزار گردید،خاتمه یافت.

در این مسابقات نفرات برتر به مسابقات استانی راه خواهند یافت.

🔸 نفرات برتر انفرادی:

۱. رامیار بیگی پور (حسن زاده)
۲. محمد مینه زاده (شافعی)
۳. ماژان محبوب نیا (عبدالکریم قاضی)
۴. ساکو ایران دوست (شاهد)
۵. ساسان بیگی پور (بداق سلطان)

🔸 تیم های برتر:

۱. شاهد
۲. عبدالکریم قاضی
۳. شافعی و بداق سلطان(سوم مشترک)