به گزارش خبرگزاری واسنا،طی حکمی از سوی دکتر بیداردل ریاست محترم هیات کونگ فو استان جناب آقای محمد صلاحی به عنوان رییس هیات کونگ فو وهنرهای رزمی شهرستان خوی منصوب شدند.