به گزارش واسنا،بنا به برنامه اعلامی در هفته نخست، تیم والیبال شهرداری ارومیه میهمان تیم شهرداری گنبد خواهدبود.

در سایر دیدارهای هفته نخست، شهرداری ورامین با پیام مشهد، سایپا تهران با راهیاب ملل مریوان، شهروند اراک با پیکان تهران، سپاهان اصفهان با فولاد سیرجان و کاله مازندران با شهدای یزد دیدار خواهندکرد.

بنا به برنامه اعلامی مقررشده، تاریخ هشتم آبان‌ماه برای شروع لیگ مورد تصویب قرار گرفت و در نهایت مسابقات در انتهای سال ۹۸ به پایان خواهدرسید.