به گزارش خبرگزاری واسنا آذربایجان غربی،با همکاری اداره ورزش و جوانان و معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش خوی مسابقات قهرمانی مدارس دخترانه در مقطع متوسطه اول و در رشته بسکتبال برگزار گردید.

۶ تیم در این بازیها شرکت داشتند که بعد از انجام چند بازی تیم بسکتبال دبیرستان لعیا مقام اول و تیم قاضی طباطبایی مقام دوم و تیم دبیرستان شاهد مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند .