به گزارش واسنا به نقل روابط عمومی اداره ورزش و جوانان میاندوآب حمیدرضا کنعانی به عنوان داور چهارم دیدار ماشین سازی تبریز  نفت مسجد سلیمان و محمدباقر پورباقر به عنوان داور پشت دروازه دیدار پیکان ذوب آهن اصفهان را روز جمعه ۳ آبان قضاوت می کنند.