به گزارش خبرگزاری واسنا از ارومیه،داود عالمیان از کشتی گیران و داوران با سابقه کشتی استان با نظر و حکم کیومرث پور ایراندوست به سمت مسئول امور شهرستان های هیئت کشتی استان آذربایجان غربی منصوب شد.