به گزارش خبرگزاری واسنا،مسابقات کشتی جام پوریا ولی بعد از دو روز رقابت رد سالن شهید چمران خوی با قهرمانی شهرستان میزبان در هر دو رشته آزاد و فرنگی خاتمه یافت.

نتایج زیر بعد از دو روز رقابت به شرح زیر است:

👈رقالتهای کشتی آزاد
🥇خوی ۱۸۹ امتیاز
🥈مهاباد ۱۶۹ امتیاز
🥉اورمیه ۱۳۶ امتیاز

👈رقابتهای کشتی فرنگی
🥇خوی ۲۱۰ امتیاز
🥈نقده ۱۵۷ امتیاز
🥉بوکان ۱۳۷ امتیاز

 

✔️نتایج_انفرادی به شرح زیراست:

✖️رشته_آزاد

🤼‍♀وزن ۵۷کیلوگرم
🥇ایمان وحدتی(پلدشت)
🥈یاشارزیرک (میاندوآب)
🥉مجتبی هوشیار(خوی الف)
🥉محمد قلیزاده (خوی ب)

🤼‍♀وزن ۶۱ کیلوگرم
🥇صلاح شیخ نژاد (مهاباد)
🥈دیار خدیری (تازه شهر)
🥉یاشار حسن قلی پور(ارومیه)
🥉محمدصالحی(نقده)

🤼‍♂وزن ۶۵ کیلوگرم
🥇پویا دیو سالار(ماکو)
🥈امیررضا بابازاده(خوی)
🥉طاهرکاسب(ارومیه)
🥉مهدی رحمتی(تکاب)

🤼‍♂وزن ۷۰کیلوگرم
🥇رضامسافر(نقده)
🥈فردین نوائی(میاندوآب)
🥉آرین تقی موسوی(سلماس)
🥉امید ابراهیم خالقی(مهاباد)

🤼‍♂وزن ۷۴ کیلوگرم
🥇علی آقا زاده(خوی)
🥈محمدزبردست(مهاباد)
🥉اکبر رضایی (ماکو)
🥉محمدسلطانی(بوکان)

🤼‍♂وزن ۷۹ کیلوگرم
🥇امیرسعیدپور (ارومیه)
🥈یوسف رسول زاده(مهاباد)
🥉اکبرامراهی (خوی)

🤼‍♂وزن ۸۶ کیلوگرم
🥇یاشار کلوانی(خوی)
🥈علی صفری (نقده)
🥉کامیار خضری(مهاباد)

🤼‍♂وزن ۹۲ کیلوگرم
🥇حنیف باقرزاده (خوی)
🥈علی شکیبازاده(ارومیه)
محمدغفارزاده (میاندوآب)

🤼‍♂وزن ۹۷ کیلوگرم
🥇هیوا سلیمان زاده(مهاباد)
🥈رسول محمدلو (خوی)
🥉ابراهیم حسن زاده(بوکان)

🤼‍♂وزن ۱۲۵ کیلوگرم
🥇سیدرضاجباری(ارومیه)
🥈وحیدامامی (خوی)
🥉مسعود بهرامی (مهاباد)
▪️➖▪️➖▪️➖▪️➖▪️➖▪️➖▪️➖
✖️#رشته_فرنگی

🤼‍♀وزن ۵۵کیلوگرم
🥇رضا حسن زاده(خوی)
🥈بهمن یوسفی (نقده)
🥉سیاوش علیپور(بوکان)

🤼‍♀وزن ۶۰ کیلوگرم
🥇محمدرضاعلی محمدی(خوی)
🥈امیررضاامیری (نقده)
🥉پویا جانثاری (تازه شهر)

🤼‍♂وزن ۶۳ کیلوگرم
🥇شهاب رحیمی(بوکان)
🥈اکبر دولتی(خوی)
🥉قنبر رویان(نقده)

🤼‍♂وزن ۶۷کیلوگرم
🥇حسین بنیسی(سلماس)
🥈وحیدزارع (خوی)
🥉حسین رضایی (نقده)

🤼‍♂وزن ۷۲ کیلوگرم
🥇محمدسلطانی(نقده)
🥈رامین معروفی(پیرانشهر)
🥉حسین لک (خوی)

🤼‍♂وزن ۷۷ کیلوگرم
🥇محسن زیرک (خوی)
🥈نیما پاشایی (میاندوآب)
🥉ادیب گل محمدی (بوکان)

🤼‍♂وزن ۸۲ کیلوگرم
🥇امیررضا نرگسی(خوی)
🥈علی پاشائی (میاندوآب)
🥉ابراهیم خالقی (بوکان)

🤼‍♂وزن ۸۷ کیلوگرم
🥇سامان میرچناری (خوی)
🥈صلاح الدین نوری (تازه شهر)
🥉محمدخبازفضلی (خوی ب)

🤼‍♂وزن ۹۷ کیلوگرم
🥇ابراهیم تختا (خوی)
🥈امیرحسین قره ایاقی (پلدشت)
🥉محمد مولان نژاد (نقده)

🤼‍♂وزن ۱۳۰ کیلوگرم
🥇سیامک برزکار (بوکان)
🥈ایرج زینالی (خوی)
🥉علی اسکندر زاد (نقده)