به گزارش خبرنگار خبرگزاری واسنا؛ با نظر وحید بیاتلو سرمربی ۹۰ اورمیه اکبر خلیلی‌نسب به عنوان مربی به کادر فنی این تیم اضافه شد..

لازم به‌ توضیح است که خلیلی‌نسب سال گذشته نیز دستیار اول وحید بیاتلو در تیم ۹۰ اورمیه بود.