به گزارش واسنا،ساسان خداپرست کاپیتان سابق تیم ملی و سرمربی سابق تیم شهردادی اورمیه، دوباره به عنوان سرمربی تیم دسته یکی شهرداری جوان اورمیه انتخاب شد.

تمرینات این تیم از هفته آتی شروع خواهد شد و بازیکنان پس از تست، انتخاب خواهند شد،گفته می شود باشگاه شهردادی اورمیه در بخش #بانوان نیز تیمداری خواهد کرد.