به گزارش خبرنگار واسنا از ارومیه،رئیس هیات والیبال آذربایجان غربی از تلاش برای حضور پررنگ جوانان استان در هیات های والیبال خبرداد.

محمد حضرت پور امروز پس از انتخاب به سمت ریاست هیات والیبال استان افزود: امید است با مشارکت و همدلی به سمت رشد والیبال آذربایجان غربی حرکت کنیم و انتظارات مردم را تحقق بخشیم.

حضرت پور بیان کرد:  بالاترین هدف من این است که جوانان در یک فضای با نشاط بتوانند به والیبال عشق بورزند و امید است بتوانیم هیات های والیبال در شهرهای استان را به جاهای برسانیم که بتوانند از یک اقتصاد پایدار برخوردار باشند.

حضرت پور بیان کرد: تلاش می‌شود که در همه نقاط استان، ورزش والیبال رشد و رونق داشته باشد و حضور جوانان در هیات‌های والییال پر رنگ شود و قطعا شکوفایی و استعداد‌ها والیبال از نقاط مختلف آذربایجان غربی به مرکز استان خواهد رسید.

شهردار ارومیه بیان کرد:  تلاش می شود که در همه نقاط استان ، ورزش والیبال رشد و رونق داشته باشد و حضور جوانان در  هیات های والییال پر رنگ شود و قطعا شکوفایی و استعداد ها والیبال از نقاط مختلف آذربایجان غربی به مرکز استان خواهد رسید.