به گزارش خبرگزاری واسنا از ارومیه،پیمان رضائی مدیرعامل باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری ارومیه طی حکمی حامد عطائی را به سمت مدیر روباط عمومی این باشگاه منصوب کرد.

حامد عطائی از روز نامه نگاران با سابقه استان آذربایجان غربی، و در سوابق ایشان رئییس سابق فرهنگسرای رسانه شهرداری ارومیه و مدیر روباط عمومی هیئت والیبال استان آذربایجان غربی در کارنامه ایشان دیده می شود.