به گزارش خبرگزاری واسنا،سازمان لیگ گروه بندی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان لیگ برتر باشگاههای کشوررا اعلام کرد.

شهرکاشان میزبانی مسابقات جوانان و نوجوانان باشگاههای لیگ برتر کشور را تاپایان مرحله نهایی برعهده گرفته است،ورود جوانان به کاشان اول دیماه و شروع مسابقات دوم دیماه برگزارخواهدشد.

این مسابقات در دوگروه وبا شرکت تیم های به شرح زیر برگزار خواهد شد:
گروه الف:پیکان ،پیام خراسان،شهرداری گنبد،سپاهان اصفهان،شهداب یزد،شهرداری ارومیه
گروه ب:سایپا،شهرداری ورامین،فولادسیرجان،خاتم اردکان،شهرونداراک،راه یاب ملل مریوان ،کاله مازندران