به گزارش خبرگزاری واسنا از ارومیه،تیم جوانان اروم آلیاژ به عنوان نماینده استان آذربایجان غربی در مسابقات فوتسال مرحله نهایی مناطق کشور در لاهیجان برگزارشد حضور داشت و به مقام چهارمی مسابقات دست یافت و جواز حضور در مسابقات لیگ یک جوانان کشور را کسب کرد.

مرحله نخست لیگ مناطق جوانان کشور در چهار منطقه و با شرکت بیست و سه تیم برگزار شد و در نهایت هشت تیم از گروه های چهارگانه به مرحله نهایی این مسابقات راه یافتند.

در گروه یک این مسابقات که به میزبانی تبریز برگزار شد تیم های علم و ادب زنجان، اروم آلیاژ ارومیه، داتیس آذربایجان و شایگان آرمین آذربایجان حضور داشتند که در نهایت تیم های علم و ادب زنجان و اروم آلیاژ ارومیه با کسب شش امتیاز به مرحله نهایی راه یافتند.

در گروه دوم این مسابقات که به میزبانی لاهیجان برگزار شد تیم های کیامیدان لاهیجان، ماهان منجیل، لاهیگ لاهیجان، شهاب شازند، ایثار آبیک و صنعت باطری پاسارگاد گرمسار حضور داشتند که در نهایت تیم های کیامیدان لاهیجان و ماهان منجیل با کسب ۱۳ امتیاز به مرحله نهایی راه یافتند.

در گروه سوم این مسابقات که به میزبانی بروجرد برگزار شد تیم های انصارمتین اصفهان، استقلال ایوان، پرسپولیس بافق یزد، نوین پیام نجف آباد، پاسارگاد بروجرد و ماهان برازجان حضور داشتند که در نهایت تیم های انصارمتین اصفهان و استقلال ایوان با کسب ۱۲ و ۹ امتیاز به مرحله نهایی این مسابقات راه یافتند.

در گروه چهارم این مسابقات که در دو منطقه برگزار شد تیم های تکاور زابل، گهرزمین سیرجان، احسان زاهد فسا، هتل الماسی مشهد، استخر میثاق درمیان، خلیج فارس فسا و فاتحان اروند رفسنجان حضور داشتند که در نهایت تیم های گهرزمین سیرجان و خلیج فارس فسا به مرحله نهایی راه یافتند.