به گزارش خبرگزاری واسنا،جلسه هم اندیشی و همفکری و بررسی مشکلات ورزش استان بخصوص هیات شهرستان ارومیه با حضور امان زاده رئیس ورزشهای جانبازان و معلولین استان و با حضور اعضای هیت رئیسه و روسای کمیته ها با موضوع بررسی نقاط ضعف و راه های پیشبرد ورزش استان بخصوص مشکلات هیات ارومیه برگزار گردید.

وی افزود:باید با دلسوزی برای ورزش معلولین و برگزاری نشست های مداوم مسئولین با هیات و همدلی و همزبانی و اجتناب از تفرقه در حد توان وظایف خود و اجرای مصوبات را در ارتقای سطح ورزش استان و شهرستان انجام دهند.
وی به سابقه درخشان ورزش بویژه ورزشهای تیمی و انفرادی مثل جهان پهلوان سیامند و ناصر حسن پور و حسن جانفشان و سایر قهرمانان در سطح استان و شهرستانها اشاره کرد و افزود:یکی از عواملی که از گذشته موجب رشد ورزش استان بود، دوستی و صمیمت و داشتن روحیه جوانمردی و پهلوانی بین مسئولین و بویژه ورزشکاران بوده است.
امان زاده ادامه داد: استان آذربایجانغربی دارای سرمایه های انسانی مجرب و کار آزموده در زمینه ورزش معلولین است که با استفاده از تجربه پیشکسوتان، ورزش استان شکوفا خواهد شد.
در این جلسه تعدادی از مسئولان کمیته های ورزشی به بیان گزارش ار فعالیت و مشکل خود پرداختند و خواهان حمایت بیشتر مسئولان برای تقویت ورزش استان و شهرستانها شدند.